კრეატიული დირექტორი

აღმასრულებელი დირექტორი

მედია დირექტორი

ფინანსური მენეჯერი

გრაფიკოს-დიზაინერი

გრაფიკოს-დიზაინერი

გრაფიკოს-დიზაინერი

გრაფიკოს-დიზაინერი

ექაუნთ მენეჯერი

ექაუნთ მენეჯერი

ხარისხის კონტროლის მენეჯერი (საწარმო)

In English    
© 2008-2019 Creator Ltd. All Rights Reserved.